शिव मंत्र । Most Powerful Shiva Mantra for Success।🕉️

Shiv Mantra - शिव मंत्र सबके मन को भाने वाला मंत्र है। यह मंत्र भगवान शिव के परम भक्तों के लिए बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है वो जीवन में हमेशा सफल होता है

[ शिव मंत्र ]

shiv mantra
Shiv Mantra of success

शिव मंत्र ( Hindi/ Sanskrit)


🕉️नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय

नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:।।


🕉️मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ

महेश्वराय

मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम:

शिवायः॥


🕉️शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय

श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम:

शिवायः॥


🕉️अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च

सज्जनानाम्।

अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्।।


🕉️सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्।

भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ।।


🕉️कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय।

सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे।।


🕉️ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य सकम्भ सर्जनीस्थो 

वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य

ऋतसदनमासीद् ॥


🕉️ॐ ब्रह्म ज्ञानप्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः 

स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः 


🕉️ॐ नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय

च नमः।

शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय

च 


🕉️ॐ नमः कपर्दिने च व्युप्त केशाय च नमः सहस्त्राक्षाय च

शतधन्वने च 

नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय

चेषुमते च 


🕉️ॐ नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय

च।

नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च 


🕉️ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय

च।

नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय

च 


🕉️ॐइमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती:

यशा शमशद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे

अस्तिमन्ननातुराम् ।।


🕉️ॐ नमः कपर्दिने च व्युप्त केशाय च नमः सहस्त्राक्षाय च

शतधन्वने च 

नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय

चेषुमते च 


🕉️ॐ नमः आराधे चात्रिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय

च।

नमः ऊर्ध्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च


🕉️दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् 

अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् 


महामृत्युंजय मंत्र


🔱ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।🔱

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

महामृत्युंजय मंत्र 

महामृत्युंजय मंत्र 

महामृत्युंजय मंत्र 

महामृत्युंजय मंत्र 


Shiv mantra in photo

Shiv mantra
Shiv Mantra in lyricsMahaamrtyunjay Mantra


om tryambakan yajaamahe sugandhin pushtivardhanam.ka alavarukamiv bandhanang mrtyormuleey maamrtaat ba 


mahamrityunjay mantra
mahamrityunjay mantra
mahamrityunjay mantra
mahamrityunjay mantra
mahamrityunjay mantra


Shiv mantra in Video ( Full HD )


Get More Updates on Shivjikiaarti.in

0 Comments

एक टिप्पणी भेजें